Det sker

Opstart august

Vi er kommet rigtig godt i gang efter sommerferien,  eleverne er i gang på de forskellige spor, og små og store projekter er på vej.

 

Musikvideo 

I løbet af sommeren lavede elever fra Musik-linjen i Horsens en flot musikvideo i samarbejde med Horsens Kommune omkring rygestop. 

Projektets formål har bl.a. været at italesætte de unges perspektiver på gruppepres og fællesskab i forbindelse med rygning og rygestop. 

Videoen findes på vores Facebook-profil, samt ved henvendelse til Pia Simonsen ved Horsens Kommune. 

 

Horsens Middelalderfestival 

D. 22-24. august deltog elever og undervisere i Horsens Middelalderfestival. Dagene var kulminationen på måneders- og års forberedelse og hårdt arbejde.

Elever og undervisere har bl.a. arbejdet med istandsættelse af kirken og Klosterhaven ved Horsens Statsfængsel, klargjort området omkring fængslet til festivalen og fremstillet Middelalderdragter som de solgte til festivalen. 

 

Kanotur 

D. 30. august var der fælles kanotur for hele FGU Sydøstjylland. Det var en rigtig god dag der gav smil på læben, styrkede fællesskaber og venskaber. Over 300 elever og undervisere var afsted, og dagen bød på både udklædning og ture i vandet.

 

Tilbygning Odder

I 2019 startede byggeriet på en tilbygning på skolen i Odder, og i sommeren 2023 stod det endelige resultat færdigt til indvielse. Den nye bygning indeholder bl.a. tre nye undervisningslokaler, en reception, et forberedelseslokale samt et kontor. 

Resultatet er blevet rigtig flot, og de nye lokaler er allerede flittigt brugt af elever og personale. 

 

EGU Work 

D. 9. august slog FGU Sydøstjylland dørene op for EGU Work.

Et tilbud for de unge, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet. 

Uddannelsen kombinerer uddannelse og praktik, og har fokus på disse temaer:

-        Introduktion til arbejdsmarkedet 

-        Brancheafklaring

-        Jobsøgning 

-        Kommunikation 

Vi arbejder med de unges kompetencer, styrker og værdier.

I tæt samarbejde med erhvervslivet, får de unge et praksisorienteret forløb, hvor de kommer på virksomhedsbesøg, i praktik og på AMU-kurser, så de kommer tættere på job.

Kontakt Jan Koborg Olsen for yderligere oplysninger, eller se mere på vores Facebook-profil. 

 

GRÅK

I september starter FGU og GRÅK et samarbejde omkring implementeringen af bevægelse som et redskab til bedre trivsel, læring og fællesskab på skolerne. 

GRÅK er en forening, der har til formål at støtte unge og yngre voksne i at finde glæden ved bevægelse og fællesskaber.

Via en kombination af mentalisering, bevægelsespædagogik og fællesskab – et koncept  kaldet GRÅK PLAY - støttes de unge i at blive trænet til at indgå i sociale relationer, samt opnå en stærkere selvforståelse i fællesskabets og bevægelsens frirum.

Ved at deltage i fællesskaber gennem bevægelse og finde glæden deri, er målet primært at de unge styrker troen på sig selv og derigennem opnår et godt greb om tilværelsen.

Se mere under ’projekter’.

 

FGU Image

FGU Sydøstjylland deltager fra 2023-2024 i FGU Image – et projekt hvis formål er, at give eleverne en oplevelse af fordelene ved at være, og fremhæve fordelene ved at være FGU-elev. 

Ved at bevidstgøre eleverne om deres læring og dannelse skal FGU derfor søge at give eleverne en erkendelse og en følelse af stolthed over at gå på FGU. 

For at opnå dette skal der findes kreative pædagogiske metoder til at nedbringe den (selv)stigmatisering, der er forbundet med optagelse på FGU.

Projektet er et samarbejde mellem FGU Sydøstjylland, FGU Aarhus, FGU Midtjylland, FGU Midt-Vest, FGU Skolen og FGU Østjylland.

 

 

Socialfondsprojekt 

I løbet af 2023-2024 deltager FGU Sydøstjylland i et socialfondsprojekt hvis formål er, at styrke FGUs kompetencer til at lave en mere målrettet indsats overfor sårbare elever.

Sårbare elever har ofte komplekse problemstillinger, som kræver en helhedsorienteret og elevfokuseret tilgang. En tilgang, der, på nuværende tidspunkt, ikke i tilstrækkeligt omfang kendetegner FGU-sektorens praksis.

Med projektet skal der udvikles involverende og inkluderende metoder og praksisser til at styrke elevernes kvalificerede selvbestemmelse gennem en understøttelse af elevernes såkaldte personlige recovery og empowerment.

Udviklingen af nye metoder sker via en projektansættelse af ressourcepersoner med viden om recovery- og rehabiliteringstilgange.

Ressourcepersonerne skal bidrage til en formulering af konkrete indsatser målrettet eleverne, og parallelt hermed etablere et praksisnært læringsrum for personalet.

Personalet kompetenceudvikles inden for recovery-tankegange og kvalificeret selvbestemmelse, hvorfra de med deres nye kompetencer vil skulle kunne gennemføre elevforløb med det formål at fastholde vores elever i uddannelse.

I projektet samarbejder FGU Sydøstjylland, FGU Østjylland, FGU Aarhus og FGU Midtjylland om at udvikle nye metoder og en pædagogisk praksis, der kan styrke FGUs løfteevne i forhold til sårbare elever i målgruppen for FGU.

Thrane.nu
  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.