Grundlag

FGU Sydøstjyllands grundlag

 

FGU er starten på rejsen frem mod en ungdomsuddannelse og job.

På FGU Sydøstjylland deltager de unge i forpligtende praksisfællesskaber gennem undervisning, produktion, erhvervstræning, praktik og vejledning.

Der skabes rum for, at de unge kan gøre sig tilstrækkelige erfaringer og opnår håndelag, mestring og en oplevelse af meningsfuldhed ved at være i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Vi skaber rammer for inkluderende læringsmiljøer, som skal give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.

Vi styrker de unges faglige, personlige, sociale kompetencer og demokratiske dannelse via et fælles pædagogisk didaktisk grundlag som afsæt for en fælles læringskultur.

 

 

 

 

FGU Sydøstjylland tager udgangspunkt i de nuværende erfaringer og virkningsfulde tilgange til unges læreprocesser og bygger oven på det bedste af det, vi allerede har med. Vores ambitionen er at være et nyt og bedre uddannelsestilbud til unge.

FGU Sydøstjylland har fokus på at skabe en uddannelsesmæssig sikkerhed for de unge, som oplever valg af og overgange til ungdomsuddannelse vanskeligt.

Der skabes tæt kobling mellem FGU og de ordinære uddannelsesmiljøer og der skabes mulighed for, at de unge gennem deres FGU forløb bliver integreret i uddannelsessystemet, i takt med at de udvikles og bliver parat hertil.

FGU Sydøstjylland har lokale skoler, der sikrer et lokalt forankret og kompetent grundlag for at understøtte den uddannelsespolitiske målsætning bag FGU samt imødekommer målgruppens mangfoldighed i alle 5 kommuner.

FGU Sydøstjylland har fokus på at skabe større sammenhængskraft og bedre overgange til ungdomsuddannelse og beskæftigelse for såvel de unge som for de samarbejdende skoler og institutioner i de 5 kommunerne.

FGU Sydøstjylland giver bredt og klart udsyn til de uddannelsesmuligheder den forberedende grunduddannelse kan føre til og skaber et sikkert afsæt for de unges valg og videre færd til uddannelse og beskæftigelse.

FGU Sydøstjyllands mission

Sydøstjyllands forberedende grunduddannelse vil give vores elever personlige-, sociale- og faglige færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

FGU Sydøstjyllands vision

På FGU Sydøstjylland oplever du

at alle kan noget,

alle er noget og

alle bliver til nogen.

Det vil vi gøre gennem:

at tilbyde en skole, der er kendt for et inkluderende læringsmiljø, der bygger på håndens arbejde og åndens frihed, ligeværd og demokrati og bidrager til at styrke elevens selvstændighed samt personlige-, sociale- og faglige udvikling.
at tilbyde rummelige, eksperimenterende og målrettede læringsmiljøer, der tager afsæt i den enkelte elevs behov og mål for FGU-forløbet.
 

at indgå i forpligtende samarbejder og være en seriøs og kompetent samarbejdspartner med KUI, grundskoler, ungdomsuddannelser og det lokale erhvervsliv.

Thrane.nu
  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.