Faglige temaer

Byg, bolig og anlæg

Horsens
Skanderborg
Odder

Dette fagtema er for dig, der påtænker at uddanne dig eller arbejde indenfor håndværkbranchen, eksempelvis som tømrer, murer, ejendomsserviceteknikker, struktør, tagdækker, gulvlægger eller maler.

Du har interesse for:

 • At arbejde med dine hænder
 • At være fysisk aktiv
 • At være udenfor i forskelligt slags vejr
 • At arbejde med konkrete opgaver
 • At anvende og håndtere værktøj og maskiner
 • At skabe, planlægge, konstruere og bygge.

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • Værktøj og materialers egenskaber og anvendelse
 • Beskæftigelsesrelevant fagsprog
 • Sikkerhed og ergonomi
 • Planlægning og produktion af opgaver på et værksted
 • Gennemførsel arbejdsopgaver, selvstændigt eller i samarbejde med andre.

Du vil opleve undervisning, hvor vi arbejder, mens vi lærer. Teoriundervisning bliver afprøvet og trænet i praksis på værkstederne eller hos virksomheder. Læringsmiljøet er baseret på involvering, samarbejde, kommunikation, produktion og kammeratskab.

Handel og kundeservice

Horsens

Dette fagtema er for dig, der påtænker at uddanne dig eller arbejde inden for handel og kundeservice som eksempelvis salgsassistent, butiksmedarbejder, kontorassistent med videre.

Du har interesse for:

 • Salg og god service
 • At udvikle dine personlige og sociale kompetencer i relevans til faget
 • At være innovativ og udvikle nye produkter
 • Kommunikation og personlig fremtoning
 • Butiksindretning
 • Markedsføring.

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • Fagsprog, kommunikation og personlig fremtræden
 • Kundegrupper, varegrupper og butiksindretning
 • Innovation og iværksætteri
 • Butiksøkonomi
 • Virksomhedskommunikation
 • Planlægning og udførelse af events.

Du vil opleve en praksisnær undervisning, hvor den teoretiske læring bliver afprøvet, trænet og lært i praksis igennem rollespil, projekter, opbygning af butikker, besøg i virksomheder og arbejdsopgaver fra butikker og handelsvirksomheder. Du vil opleve et læringsmiljøet, der er involverende, anvendelsesorienteret og dynamisk, hvor vi vægter trivsel og udvikling højt med en differentiering, så alle føler, de lykkes og lærer.

Industri

Skanderborg

Dette fagtema er for dig, der påtænker en uddannelse indenfor industri. Eksempelvis smed, klejnsmed, industrioperatør, industriteknikker eller lignende.

Du har interesse for:

 • At arbejde med maskiner
 • At arbejde med produktion og design
 • At være skabende og innovativ
 • At være fysisk aktiv og arbejde med hænderne
 • At arbejde i hårde materialer
 • At reparere og vedligeholde.

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • Anvendelse af digitale maskiner og software
 • Sikkerhedskrav og løfteteknikker
 • Vedligeholdelse og reparationer af maskiner
 • Anvende og bruge maskiner
 • Håndtering af materialer
 • Montage og konstruktion
 • Tegningsforståelse og måleforhold.

Undervisningen foregår i værksteder med produktion og praktiske arbejdsopgaver. Den teoretiske læring bliver inddraget, indtænkt og afprøvet i produktionen. Læringsmiljøet er inkluderende, involverende, eksperimenterende og aktivt. Vi har arbejdsfællesskaber, hvor vi hjælper og inspirerer hinanden til de bedste løsninger.

Kommunikation og medier

Horsens
Skanderborg

Dette fagtema er for dig, der påtænker at uddanne dig indenfor kommunikation og medier, eksempelvis til mediegrafiker, journalist, webdesigner, fotograf eller lignende.

Du har interesse for:

 • At arbejde med it og medier
 • At designe
 • At kommunikere digitalt
 • At arbejde kreativt med tekst og billeder
 • At arbejde med foto og layout
 • At eksperimentere og være kreativ
 • At arbejde med hardware og software.

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • Håndtering og anvendelse af materiale og grafisk udstyr
 • Udvikling af grafisk materiale
 • Fagsprog og begreber
 • Mediernes grundlæggende virkemidler
 • Billeder, form og farvers betydning
 • Grafiske teknikker.

Du vil opleve en undervisning, der er praksisnær og som kobler den teoretiske læring med produktionen i medieværkstedet. Vi eksperimenterer, inspirerer og støtter hinanden i arbejdsfællesskaber til kreative og gode opgaveløsninger. Vi lærer, mens vi laver, og vi bliver ved, til vi er tilfredse og stolte af vores produkt. Vi lægger vægt på den gode arbejdsproces i et trygt og hjælpsomt møde med hinanden.

Mad og ernæring

Horsens
Skanderborg

Dette fagtema er for dig, der påtænker at uddanne dig indenfor mad og ernæring, til eksempelvis ernæringsassistent, kok, bager, køkkenmedhjælper eller slagter.

Du har interesse for:

 • At udvikle personlige og sociale kompetencer med relevans for opgaven i køkkenet
 • At udforske og eksperimenterer med madkunstens mange facetter
 • At lave og tilberede mad
 • At få kendskab til hygiejne principper og nødvendigheden heraf
 • At samarbejde og kommunikere konstruktivt om et fælles mål.

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • Ernæring og kost til forskellige målgrupper
 • Forskellige typer af råvarer, deres anvendelse og egenskaber
 • Service og værtskab
 • Brugen af køkkenredskaber og maskiner
 • Samarbejde og trivsel på arbejdspladsen
 • Sundhedsfremme igennem ernæringsprincipper
 • Relevant fagsprog.

Du vil opleve en praksisnær undervisning, hvor den teoretiske læring bliver trænet og afprøvet i køkkenet. Du vil opleve et læringsmiljø, der vægter trivsel og udvikling, og at vi lærer, mens vi arbejder i trygge, involverende og praksisnære arbejdsfællesskaber.

Motor og mekanik

Horsens
Skanderborg

Dette er for dig, der påtænker at uddanne dig indenfor motor og mekanik, eksempelvis til personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, klargøringsmand, autoophugger, dækmontør eller bilsynsassistent.

Du har interesse for:

 • Køretøjer og maskineri
 • At arbejde med hænderne
 • At bruge værktøj
 • It og teknisk udstyr
 • At rode i motorer.

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • Anvendelse af fagrelevante maskiner, materialer og udstyr.
 • Sikkerhedskrav
 • Klargøring til syn
 • Vedligeholdelse og simple reparationer af køretøjer
 • Anvendelse af fagsprog i tale og dokumentation.

Du vil opleve en undervisning, der er praksisnær, hvor den teoretiske læring bliver trænet i værkstedet med arbejdsopgaver indenfor motor og mekanik. Læringsmiljøet er aktivt, involverende, inspirerende, afprøvende og trygt. Vi vægter samarbejde, faglighed og passende udfordringer, så alle arbejder i det tempo og med de opgaver, der sikrer en balance mellem succes og udfordring.

Musisk og kunstnerisk produktion

Horsens

Dette fagtema er for dig, der ønsker at udvikle dig fagligt, personligt og socialt igennem musik, design og kreativitet.

Du har interesse for:

 • At arbejde i kunstneriske og kreative processer
 • At formidle følelser og holdninger igennem musik, design og kunst
 • At planlægge, udføre og evaluere oplevelsesproduktioner i samarbejde med andre
 • At eksperimentere med design, konstruktion, trend og produktion.

Du vil bl.a. få viden om og læring i:

 • Det praktiske og tekniske inden for den enkelte kunstform
 • Hvordan kunstformen iværksættes og markedsføres
 • Fagsprog og faglig kommunikation
 • Kreative processer og løsninger
 • Udvikling, tilrettelæggelse og udførelse af kreative processer.

Undervisningen er praksisnær, og i studiet eller på værkstedet omsætter og øver vi den teoretiske læring. Vi arbejder med præcision i forhold til design, udtryk, arrangement, instrumentering(musikken) og formopbygning. Du vil opleve et læringsmiljø, som er autentisk, passioneret, anerkendende og differentieret, så uanset om du er øvet eller nybegynder, så er temaet noget for dig, hvis du har lysten til og interessen for at udfolde dig inden for kunstnerisk produktion.

Omsorg og sundhed

Horsens
Skanderborg
Odder

Omsorg og sundhed er for dig, der påtænker at uddanne dig og arbejde indenfor omsorgssektoren, til eksempelvis social og sundhedshjælper/-assistent, pædagogisk assistent eller videre til pædagog.

Du har interesse for:

 • At blive klogere på dig selv og arbejde med dine personlige og sociale kompetencer
 • At arbejde i teams og samarbejde med mange forskellige mennesker
 • At udforske kommunikationen i mødet med andre mennesker
 • At arbejde med pædagogik og psykologi som handler om, hvordan vi mennesker tænker, føler og handler
 • At drage omsorg for dig selv og andre
 • At arbejde med ældremennesker eller børn i pleje-, omsorgs- og aktivitetsopgaver.

Du vil bla. få viden om og læring i:

 • Den professionelle omsorgsrolle
 • Pædagogiske, psykologiske og sundhedsfaglige grundbegreber
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Grundlæggende hygiejneprincipper
 • Hverdagen på arbejdsplads
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Undervisningen er praksisnær. Det betyder, at vi øver den teoretiske læring igennem rollespil, aktiviteter, projekter og med besøg på plejecentre og i institutioner, så din læring bliver autentisk og spændende.

Du vil opleve et læringsmiljø med fokus på trivsel, samarbejde, udvikling, tydelig struktur og differentiering i undervisningen og læringsstile.

 • CVR: 39815524
 • EAN nr.: 5798000561755
 • Sikker post:
 • Tlf: 2555 5600
 • Mail:
Top
Thrane.nu