PGU

PGU er for dig, som lærer bedst med hænderne, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik

Undervisningen er praksisrettet og værkstedsbaseret og foregår det meste af tiden på et værksted.

Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges eller afprøves i praksis.

Fag på PGU

  • Dansk/Dansk som andet sprog
  • Matematik
  • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)

Derudover kan du vælge et valgfag. Der er mulighed for at gå til prøve i fagene.

I løbet af din PGU har du mulighed for at komme i erhvervstræning i en lokal virksomhed i op til 2 x 2 uger pr. halve år. Her får du kendskab til og erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads.

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for det erhvervstema, du vælger.

Prøver og beviser

På PGU kan du afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået/ikke bestået.

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis.

Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, inklusiv karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Thrane.nu
  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.