Projekter

Bedre overgange fra FGU til EUD

Projektet Bedre overgange fra FGU til EUD, skal afdække og afprøve initiativer til at skabe grundlag for at flere tidligere FGU-elever kan gennemføre en erhvervsuddannelse.  

Projektet skal tilvejebringe viden om dels struktur og rammer for overgangsstrukturer, samt muligheder for at tilrettelægge almenundervisningen på FGU, så den bedst muligt understøtter FGU-elevers overgang til erhvervsskolen. 
Der skal derfor etableres samarbejdsflader i lokale partnerskaber mellem FGU- og EUD-institutioner, hvor der udvikles metoder til sikker og tryg overgang mellem FGU og EUD. 

Projektet har to indsatsområder: 
- At undersøge hvordan man kan sikre, at elevernes kompetencer matcher overgangskravene til hovedforløbene. Dette ved at etablere samarbejder mellem almenfagunderviserne på hhv. FGU og EUD, der understøtter et løft af elevernes basale kompetencer.

- At afdække og undersøge de strukturelle udfordringer, som hæmmer en mere fleksibel overgang mellem FGU og EUD mhp. at afprøve nye initiativer og forsøgsordninger på institutionelt niveau til at skabe bedre overgange for eleverne. Blandt andet med særligt tilrettelagte forløb forud for grundforløbene på erhvervsskolerne.

 

FGU Sydøstjylland er projektejer, men projektet er søgt fællesskab med følgende partnere: FGU Aarhus, Aarhus Tech, Aarhus Business College, SOSU Østjylland, FGU Midtjylland, College 360, Mercantec, Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, FGU Sydøstjylland, Learnmark Horsens, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, FGU Østjylland, Viden Djurs, Tradium og Randers Social- og sundhedsskole. Projektet organiseres lokalt i tætte alliancer mellem de lokale erhvervsskoler og FGU-skolerne.

 

Projektperiode: 1. august 2023 – 31. december 2025

Projektet gennemføres med tilskud fra Region Midtjyllands uddannelsespulje

 

 Midtjylland

  

 

Grøn omstilling af FGU Sydøstjyllands autoværksteder


FGU Sydøstjylland har modtaget 2.726.234 kr. i støtte fra Nordea-fonden til grøn omstilling af FGU Sydøstjyllands autoværksteder og etablering af et helt nyt klargøringsværksted, som skal bidrage til at styrke den næste generation af dygtige faglærte i Odder, Horsens og Skanderborg. 

 

Puljen er etableret for at give skolerne mulighed for at forbedre deres faciliteter og opkvalificere underviserne og dermed gøre det mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse. Nordea-fondens støtte går bl.a. til, at uddannelsesinstitutionerne kan investere i mere moderne værktøj, nye teknologier og grøn omstilling.

 

Med støtten fra Nordea-fonden kan FGU Sydøstjylland nu igangsætte en grøn omstilling af skolens autoværksteder. Projektet skal således etablere et nyt klargøringsværksted på skolen i Odder samt opgradere udstyret på de to eksisterende autoværksteder i Horsens og Skanderborg med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. Herudover er der givet støtte til kompetenceudvikling af faglærere i klargøring og servicering af mere højteknologiske biler og elbiler, så eleverne kan undervises i mere tidssvarende, bæredygtigt og fremtidssikret udstyr inden for autobranchen.

 

Projektet giver FGU Sydøstjylland mulighed for at åbne elevernes øjne for den vigtige grønne omstilling og give brugbare færdigheder, som ruster dem til fremtidens arbejdsmarked. Med en grøn omstilling af autoværkstederne håber FGU Sydøstjylland at engagere nuværende elever samt tiltrække flere unge til FGU-uddannelsen og dermed bidrage til, at det bliver mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse. I Odder vil etableringen af det helt nye klargøringsværksted også betyde, at skolen fordobler dets værkstedskapacitet.  

 

Projektet skal ligeledes være med til at skabe et tættere samarbejde med lokale autoværksteder omkring ex. indlevering af biler til service, reparation, klargøring til syn, dækskifte mv. til også at kunne omfatte servicering af elbiler samt at kunne klargøre biler til salg. Således skal opgraderingen af de eksisterende værksteder og etableringen af klargøringsværkstedet være medvirkende til at skabe gode rammer for nye partnerskaber med den lokale autobranche og samtidig medvirke til at styrke elevernes overgange til EUD-uddannelserne, som mange FGU-elever sigter mod, da vi via projektet kan inddrage lokale virksomheder i praktikker og erhvervstræning. 

 

Projektperiode: 1. januar 2024 – 31. december 2024

 

Projektet er støttet med midler fra Nordea-fonden 

 

 

Socialfondsprojekt

– Professionalisering af FGU’s inkluderende læringspraksis

I projektet samarbejder FGU Østjylland, FGU Aarhus, FGU Midtjylland og FGU Sydøstjylland om at udvikle nye metoder og en pædagogisk praksis, der kan styrke FGU’s løfteevne i forhold til sårbare elever i målgruppen for FGU.

FGU vil gerne styrke sine kompetencer til at lave en mere målrettet indsats overfor sårbare elever i vores målgruppe.

Sårbare elever har ofte komplekse problemstillinger, som kræver en helhedsorienteret og elevfokuseret tilgang. En tilgang, der, på nuværende tidspunkt, ikke i tilstrækkeligt omfang kendetegner FGU-sektorens praksis.

Med projektet skal der udvikles involverende og inkluderende metoder og praksisser til at styrke elevernes kvalificerede selvbestemmelse gennem en understøttelse af elevernes såkaldte personlige recovery og empowerment.

Udviklingen af nye metoder sker via en projektansættelse af ressourcepersoner med viden om recovery- og rehabiliteringstilgange.

Ressourcepersonerne vil skulle bidrage til en formulering af konkrete indsatser, målrettet eleverne og parallelt hermed etablere et praksisnært læringsrum for personalet.

Personalet kompetenceudvikles inden for recovery-tankegange og kvalificeret selvbestemmelse, hvorfra de med deres nye kompetencer vil skulle kunne gennemføre elevforløb med det formål at fastholde vores elever i uddannelse.

 
Projektperiode: 1. januar 2023 – 1. januar 2025

 

 

 

 

 

Støttet af EU (medfinansiering) og Region Midtjylland

 FGU - Gråk For U

Med dette projekt vil FGU Sydøstjylland i partnerskab med FGU Aarhus og Foreningen GRÅK styrke forudsætningerne for at skabe bedre trivsel, indlæring og et løft af FGU-elevernes basale tilværelseskompetencer gennem bevægelsesfokuseret mentalisering.
GRÅK tager udgangspunkt i kroppen og dens blokeringer med henblik på at løsne op og give mulighed for kognitiv udvikling og forbedret indlæringspotentiale. Gennem implementeringen af GRÅK som sundhedsfokuseret bevægelsesindsats på FGU Sydøstjylland og FGU-Aarhus styrkes elevernes generelle mestringskompetencer, deres fastholdelse i uddannelse og de opnår vigtige tilværelseskompetencer, som kan bruges i faglige og læringsmæssige sammenhænge.

 

I projektet bliver der på de to FGU-institutioner i alt uddannet 15 FGU-medarbejdere til GRÅK-instruktører, hvilke skal gennemføre 11 GRÅK-forløb for ca. 90 deltagende elever i projektperioden. På konsulentbasis vil VIA University College efter behov følge GRÅK-undervisningen med henblik på at følge transferværdien af GRÅK-læringen til skolernes generelle læringstilbud. Der vil i projektet være fokus på et udvidet samarbejde med lokale KUI’er og SSP’er i form af identificering af unge, der kunne have gavn af forløbet samt ift. konkret deltagelse som kontaktpersoner ifm. forløbene.  

 

En vigtig del af projektet er en løbende formidling og vidensdeling omkring projektets erfaringer og resultater med bl.a. FGU Danmark, øvrige FGU-institutioner og andre relevante samarbejdspartnere som ex. KUI og SSP. Formidlingen vil være via mødeafholdelse, på sociale medier og ikke mindst i form af en afsluttende konference, hvor alle interessenter – herunder bl.a. de øvrige 27 FGU-institutioner - kan få indsigt i og viden om erfaringerne med GRÅK som sundhedsfokuseret bevægelsesindsats i FGU-regi. Projektet vil give svar på, om denne indsats fremmer de unges gennemførelse af FGU, øger deres indlæringspotentiale samt højner deres oplevelse af egen trivsel.  

 

Projektperiode: 1. september 2023 – 31. december 2024

Projektet gennemføres med tilskud fra Region Midtjyllands uddannelsespulje

 

 

Erasmus+

Handbook – responsibility for climate change and sustainability in vocational education

The project evolves around vocational training and awareness in regards of sustainable development within the vocational education and curricula to emphasize both awareness and skills in people-environment-economy fields.

The assumption of the project is to develop 36 scenarios for classes for teaching professions in at least 3 sectors, where the subject content is presented in a way that shows the connection between professional activities and the impact on nature and society. The challenge is to prepare teaching material that will be interesting, accessible, and encouraging for young people to act. This is a task for a team from 3 countries who will work together on lesson plans for students and a training concept for teachers and trainers.

In the process of improving the quality of education, it is necessary to ensure the completeness and complementarity of activities, especially when it comes to activities aimed at introducing innovations in a long-term perspective.

 

Before the new vocational teaching material reaches the public, it will be tested with students and teachers in Poland, Germany, and Denmark to check if it is universal enough to be used by schools and training places in different EU countries. This is also achieved by translating the handbook into the languages of all partner countries and into English.

The project also aims to strengthen the potential of the participating organizations - Faveo Foundation, Bildungsnetzwerk Magdeburg and the Danish school Preparatory Basic Education (FGU) in Hørning. Employees from the organisations are participating in developing the training scenarios and will participate in an international training course in Skanderborg (Denmark). They will learn new working methods in the EUD sector and innovative solutions to shape vocational education with the perspective of maintaining a balance in environmental, human, and financial resources.

The final version of the handbook is planned for dissemination in the last months of 2023. All language versions will be available free of charge on the Faveo Foundations website, on the project partners' websites and EPALE's educational platform. The project is implemented under the Erasmus+ program "Cooperation partnerships in the vocational training sector".

A practical handbook for vocational schools - english version

 En praktisk håndbog til erhversskoler - dansk version 

   Erasmus  

Thrane.nu
  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.